Trẻ sinh ra nhẹ cân có liên quan đến nguy cơ mắc chứng tự kỷ không

Trẻ sinh ra nhẹ cân có liên quan đến nguy cơ mắc chứng tự kỷ không

Một nghiên cứu mới trên tạp chí Pediatrics cho thấy những em bé nhỏ bất thường khi sinh sau này sẽ có nguy cơ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD) cao hơn mức trung bình.