Ung thư cổ tử cung và 5 dấu hiệu nhận biết ung thư cổ tử cung

Ung thư cổ tử cung và 5 dấu hiệu nhận biết ung thư cổ tử cung

Ung thư cổ tử cung có thể điều trị thành công nhất nếu được phát hiện sớm nhờ các dấu hiệu nhận biết của cơ thể. Ở giai đoạn đầu, khu trú tại chỗ tỷ lệ điều trị thành công 93%. Tuy nhiên, khi ung thư phát hiện ở giai đoạn trễ thì tỷ lệ trị khỏi chỉ 15%.