Trần Vân

Trần Vân

Copywriter

Cô có tên đầy đủ là Trần Thị Như Vân. Cô tốt nghiệp ngành Công Nghệ Thông Tin nhưng lại khám ra bản thân mình thích viết lách. Cô đang học hỏi và đang dần hoàn thiện khả năng viết lách của mình khi làm việc Parttime tại Web Khỏe Đẹp.